eKupon.me koristi moć grupne kupovine kako bi Vam doveo stotine novih kupaca. Na svojim stranicama svakog dana objavljujemo nove atraktivne ponude koje dopiru do velikog broja korisnika.

Pošto sa našim partnerom (sa Vama!) dogovorimo ponudu, naš prodajni predstavnik će Vam pomoći da je koncipirate na najbolji mogući način. Sve ostalo obavljamo mi. Novu ponudu objavljujemo na našim stranicama i šaljemo je prijavljenim korisnicima putem newsletter-a.

Slanjem linkova na našu stranicu putem: interneta, emaila, mobilnog telefona, Facebook-a i ostalih društvenih mreža, korisnici šire glas o dnevnoj ponudi, tj. Vašoj usluzi i brendu. Sve ovo omogućava veliku izloženost Vaše ponude na društvenim medijima i internetu.