Dobrodošli na eKupon.me web sajt za grupnu kupovinu. Da bi koristili naše stranice, morate biti saglasni sa našim Uslovima korišćenja .

Svaki Korisnik web sajta koji je prihvatio Uslove korišćenja objavljene od strane vlasnika web sajta, privrednog društva BizCore  d.o.o. Podgorica, dobija neekskluzivno, neprenosivo pravo korišćenja web sajta.

Uvodne Odredbe

Agencija Bizcore na svojoj web stranici promoviše i prodaje, po posebnim cijenama sa popustom, robe i/ili usluge trećih lica-Prodavaca. Cijene roba i/ili usluga koje su ponuđene na našem web sajtu su maloprodajne cijene s popustom od 20-75% i važe u određenenom vremenskom periodu.

Promjena uslova

eKupon.me zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obavještenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmijeni bilo koji od ovdje navedenih Uslova korišćenja web stranica .

Sve izmjene o Uslovima korišćenja stupaju na snagu odmah nakon objave na Internet stranici.

Intelektualna svojina

Svi materijali koji se nalaze na www.eKupon.me web stranici ekskluzivno su pravo Agencije Bizcore Podgorica, ili se koriste uz izričito odobrenje nosilaca autorskih prava kao i nosilaca prava na žigovima i/ili dizajnu. Kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, povezivanje, duboko povezivanje ili mijenjanje na bilo koji drugi način ovih web stranica bez izričitog pismenog odobrenja eKupon.me strogo je zabranjeno!

Odgovornost

eKupon, kao ni jedan od zaposlenih u eKuponu, agenata eKupona ili trećih lica, pružalaca usluga ili licenciranih privrednih društava ne garantuju da upotreba ove Web stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka. eKupon.me i ostala gore navedena lica ne garantuju za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove Web stranice ili za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, robe i/ili usluge date preko ovih Web stranica. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete ili moguće povrede prouzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Zaštita podataka

eKupon.me obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja pri kupovini robe/usluga koje se reklamiraju putem web sajta što uključuje slanje komercijalnih poruka Korisnicima, obradu uplatnih naloga i dostavljanje neophodnih podataka Ponuđačima.

Ukidanje lozinke i korisničkog računa

eKupon.me može da raskine poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojm trenutku. eKupon.me zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju ponašanja krajnjeg korisnika koje, prema svojoj diskrecionoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja ovih Uslova od strane Krajnjeg korisnika.

Web stranice trećih lica

eKupon.me se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na web stranicama trećih lica, na koje bi se moglo pristupiti sa web stranica www.eKupon.me . U slučaju da krajnji korisnik pristupi web stranicama trećih lica, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti eKupon.me.

Važne napomene!

Ukoliko se desi da kupac kupi kupon preko sajta eKupon.me a usluga ili roba za koju taj kupon važi iz nekog razloga bude otkazan ili se ne može preuzeti, Agencija u tom slučaju ne isplaćuje Novac nazad na žiro račun lica Vlasnika tog kupona, već vrijednost samog kupona prebacuje na nalog korisnika u vidu KREDITA (u istom iznosu), tako da krajnji kupac taj novac može da iskoristi za kupovinu neke druge usluge na našem sajtu!

Pravila o povraćaju novca:

Povraćaj vršimo ukoliko partner čiju ste ponudu kupili putem eKupon.me sajta nije u mogućnosti izvršiti uslugu za vrijeme trajanja iskoristivosti vaučera. eKupon.me će se pobrinuti da Vam se tada izvrši povraćaj sredstava u roku od 14 dana nakon što ste nam dostavili sve potrebne podatke.

Povraćaj novca nije moguć za vaučere kojima je istekao rok iskoristivosti naveden na svakom pojedinačnom vaučeru, bez obzira na uzrok nemogućnosti korišćenja vaučera.

Razno

Zabranjeno je korišćenje web stranice www.ekupon.me osobama mlađim od 14. godina.