Ako želite da privučete veći broj novih kupaca, eKupon.me ih može brzo i vrlo efikasno pronaći. Tradicionalno oglašavanje nastoji da privuče pažnju velikim brojem reklama, uz slabe rezultate, a veliki trošak. Ponuda na eKupon.me je besplatna, potrošači su zagarantovani, a rezultati vidljivi odmah. eKupon.me Vas prezentuje desetinama hiljada zainteresovanih korisnika koji su samom registracijom i posjetom izrazili želju da primaju ponude.

Da biste odlučili da li da inkorporirate daily deal u Vašu marketing strategiju, zapitajte se sljedeće:

  • Da li želite doći do priliva novih mušterija?
  • Da li Vam je potreban novi marketinški pristup?
  • Da li želite da Vaše nove mušterije postanu Vaše stalne mušterije?

 

Ako je Vaš odgovor “DA”, onda je eKupon.me prava stvar za Vas.