Detalji ponude

Ponuda uključuje:

 • Online kurs Norveškog jezika – A1 nivo
 • 3 mjeseca kursa
 • Pristup platformi 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelji
 • Ispit i sertifikat na kraju obuke

Cilj kursa je uravnoteženi razvoj četiri temelja na bilo kom jeziku: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje, a sve se to postiže putem audio i tekstualnim sadržajem.
Nakon završenog početnog kursa, polaznik može da razumije jednostavnije tekstove, ali i nešto komplikovanije uz korišćenje rječnika, kao i da piše jednostavne tekstove služeći se gramatikom i leksikom savladanom tokom kursa. Osim toga, može da razumije lagan i jednostavan razgovor o temama iz svakodnevnog života, prvenstveno na dijalektu iz istočnog područja Norveške, kao i da komunicira na elementarnom nivou, što podrazumijeva da daje i traži obavještenja i iskazuje jednostavne tvrdnje i namere u vezi sa temama obrađenim u okviru kursa. Takođe, polaznik koji je završio početni kurs poznaje veći dio gramatičkih pravila (glagolska vremena, redoslijed riječi u rečenici, promjena imenica itd.), kao i pravila izgovora.

Kurs obuhvata:

 • prevode i objašnjenja na srpskom jeziku,
 • testove sa rešenjima,
 • vokabular i rječnik izraza i fraza.

Nakon uplateregistrujte se na strani:

Detaljnije o kursu norveškog jezika A1 nivo, i pristupu slobodnim lekcijama možete pogledati na strani:

Napomena

 • Jedan vaučer važi za jednu osobu.
 • Možete kupiti više vaučera za sebe, ili na poklon.
 • Rezervisan kupon potrebno je uplatiti u roku od 72h od momenta rezervacije, u suprotnom rezervacija će se smatrati isteklom.
 • Kuponi će biti proslijeđeni na e-mail adresu, po prijemu uplate.