Detalji ponude

Sportska rekreacija je najboji način bavljenja sportom rekreativno. Većina osoba započne neki vid reakreacije ali poslije izvesnog vremena postane monotono jer je uvek interesantnije vježbati u društvu. Kada je u pitanju rekreativno bavljenje nekim sportom onda je faktor ekipe veoma bitan i onda je sve lakše. Ljeti to ne predstavlja problem, svi se okupite i zadovoljstvu nema kraja…

Napomena

  • Jedan vaučer važi za jednu osobu.
  • Možete kupiti više vaučera.
  • Rezervisan kupon potrebno je uplatiti u roku od 72h od momenta rezervacije, u suprotnom rezervacija će se smatrati isteklom.
  • Kuponi će biti dostupni po prijemu uplate.
  • Nakon dobijanja kupona rezervišite  termin na br. tel. 067 511 426.
  • Obavezno je pokazati kupon kao dokaz o uplati!