Detalji ponude

Primarni cilj  fudbalske škole je da zadovolji osnovne biološke, psihološke i sociološke potrebe djece za pokretom i druženjem kroz fudbalsku igru formiranjem pravilnog shvatanja fudbalskog sporta i fer-pleja, kao i trajno podsticanje djece da fudbalske aktivnosti postanu dio njihovog svakodnevnog života.
Akcenat u radu usmjeren je ka osnovnim fudbalskim znanjima i sposobnostima koje se ogledaju u vještini baratanja loptom ili specifičnom osećaju za loptu i razvoju intelektualnih sposobnosti koje se ispoljavaju kroz rješavanje situacija koje se pojavljuju u veoma dinamičnoj fudbalskoj igri.

Napomena

  • Jedan vaučer važi za jednu osobu
  • Možete kupiti više vaučera, za druge osobe
  • Rezervisan kupon potrebno je uplatiti u roku od 72h od momenta rezervacije, u suprotnom rezervacija će se smatrati isteklom
  • Kuponi će biti dostupni po prijemu uplate
  • Nakon dobijanja kupona rezervišite  termin na br. tel. 067 88 66 66
  • Obavezno je pokazati kupon kao dokaz o uplati!