Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL (Secure Socket Layer) protokola i PKI sistema. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.